Znáte druhy alternativní medicíny?

Kdo z nás by nechtěl být zdravý a v kondici? Způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout je celá řada. Stejně tak existuje mnoho způsobů léčby našich neduhů. Kromě klasické medicíny lze využít i alternativní medicínu. Jedná se o léčebné metody a postupy, které vědecká obec z různých důvodů více či méně neuznává. Jelikož jsou alternativní formy léčby v současnosti velmi populární, trochu si je přiblížíme.

Alternativní medicína není jedna

Způsoby alternativní léčby lze rozdělit na dvě základní skupiny – nekonvenční a komplementární. Nejvíce odmítanou bývá nekonvenční medicína, protože účinnost a nezávadnost jejích metod nebyla ověřena v souladu s pravidly klinického výzkumu. Rovněž je u nekonvenčních metod běžná snaha
o úplné nahrazování standardní léčby. Do této skupiny lze zařadit homeopatii a částečně lidové léčitelství, k nimž mají klasičtí lékaři velmi odmítavý postoj.

Naopak komplementární medicínu alespoň z části uznává i klasická medicína. Jde totiž o postupy a metody sloužící jako doplněk standardní léčby. Patří sem např. jóga, akupunktura, akupresura, bylinkářství, masáže nebo aromaterapie.

Stručný přehled oborů alternativní medicíny

Jelikož je alternativních léčebných směrů nezměrné množství, nelze je ani všechny vyjmenovat. Přiblížíme si proto ty nejznámější z nich.

Tradiční čínská medicína

Jde o soubor metod a postupů vycházejících z čínského léčitelství. Součástí tradiční čínské medicíny jsou akupunktura (určitých bodů na těle nabodávání jehlou) i akupresura (stlačování některých tělesných bodů prsty). Rovněž se používá baňkování, tradiční cvičení čchi-kung, moxování, bylinkářství a masáže.

Bylinkářství

Vyskytuje se ve všech kulturách a je poměrně respektováno i lékaři. Bylinkářství (označováno též jako fytoterapie) využívá k léčbě účinku různých rostlin. Jedná se vlastně o přírodní alternativu průmyslově vyráběných léků.

Aromaterapie

Doslova jde o léčbu vůní, při níž se využívají éterické oleje vyrobené smícháním některého rostlinného oleje se silicemi. Éterické oleje se buď inhalují pomocí aromalampy nebo se přidávají do koupele. Případně se jimi potírá tělo při masáži.

Jóga

Pochází z Indie a jde o systém cvičebních, dechových a meditačních technik. Ve své původní podobě se praktikuje téměř výhradně v Indii, kde je propojen s tamními duchovními směry. Zpravidla se proto v tuzemsku setkáte s formami jógy upravenými pro Američany a Evropany. Důraz se klade víc
na cvičení a relaxaci a původní duchovní význam je upozaděn.

Homeopatie

Tento obor vychází z léčby podobného podobným. Pacient užívá podle doporučení homeopata homeopatické přípravky, které  obsahují velmi zředěné přírodní látky např. ve formě tablet či granulí.

Spread the love
  • 620
    Shares

Related posts

Leave a Comment