Vícenásobné emise dluhopisů?

Vícenásobné emise dluhopisů a nesmyslně vysoké počty investorů by již měly být minulostí. Novela zákona o podnikání zpřísnila obchod s dluhopisy a ČNB nyní potvrzuje prospekty k vydávání dluhopisů. Již by tedy nemělo docházet k několikanásobným emisím, kdy nebyl dodržován zákon a tím i maximální počet investorů.

Dluhopisy menších českých společností

Rádi byste podpořili rozvoj menších českých společností, které mají zajímavé záměry a projekty? Prostřednictvím dluhopisů se můžete i Vy podílet na rozvoji společností tím, že investujete a společnosti mohou efektivněji růst a prosazovat se na trhu. Dluhopisy Vám přinášejí již poměrně zajímavé úročení a vzhledem ke stále velmi nízkým úrokovým sazbám u klasických spořících účtů jsou investice do dluhopisů zajímavou možností, kam uložit volné prostředky.

Společnosti vhodné pro investování do dluhopisů

Česká národní banka již počátkem roku schválila prospekty dalších společností pro emise dluhopisů. Mezi tyto společnosti patří i společnost EMTC – Czech a.s. Ekonomicky dlouhodobě stabilní společnost, která má v současné době dva hlavní pilotní projekty Airjobs a Lipa Learning. Zvažujete-li investice do dluhopisů, doporučujeme se zaměřit právě na tuto společnost. Můžete se tak podílet na rozvoji velmi prospěšných projektů.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570, a jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.

Spread the love

Related posts

Leave a Comment