RomPraha, z. s., neziskové organizace a MČ Praha 7 přispějí k rozvoji romské občanské společnosti

Zapsaný spolek RomPraha, který funguje od roku 2004, reprezentuje romskou kulturu, napomáhá ve vzdělávání členů romských občanských sdružení a spolků a rozvíjí vzdělávací aktivity, mj.  zaměřené na prezentaci národnostních kultur v Praze.

Začátkem října 2021 zahájil zapsaný spolek RomPraha, ve spolupráci s dalšími významnými neziskovými organizacemi a Městskou částí Praha 7, projekt s názvem „Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost“ č.p.: LP-HROVA1A-011, který je financovaný z Norských fondů 2014 – 2021, (Program Lidská práva).

Cílem projektu je participace na budování romské občanské společnosti v souladu s vládní Strategií romské integrace a vytvoření platformy, která bude na místní, ale i regionální úrovni, pomáhat k integraci Romů do společnosti. Platforma podpoří dialog mezi organizacemi pracujícími s Romy, veřejnou správou a dalšími subjekty, jejímž cílem je podpora zapojení Romů do společnosti a zlepšení jejich postavení v ní, a to především v Praze, ale také v jiných regionech.

Platforma vydá šest doporučení v oblasti integračních politik pro zefektivnění lokální integrační politiky a praxe. V rámci projektu se autoři zaměří na realizaci workshopů s úředníky i besedy na téma úspěchy Romů. Činnosti a výstupy projektu bude také platforma veřejně prezentovat.

Projekt se zaměří na boj s negativním vnímáním Romů u většinové společnosti a poukáže na nedostatečné zapojování romských lídrů do rozhodovacích procesů, týkajících se problematiky integrace romské národnostní menšiny. V neposlední řadě chce platforma posílit povědomí o specifikách příslušníků romské menšiny.

Právě dosavadní bohaté zkušenosti organizací a aktivních spolků chce platforma využít jako nástroj k dosažení stanovených cílů a čelit zmíněným problémům ve společnosti. 

Očekávaným přínosem projektu je rozvíjení romské občanské společnosti a vydávání doporučení, která povedou k hladšímu chodu integrace Romů, zlepšení pohledu většinové společnosti na příslušníky romské menšiny, zvýšení motivace členů romské menšiny něco dokázat, přispění k pochopení specifik romské menšiny úředníky a orgánů veřejné správy a v neposlední řadě výrazně zefektivnění práce a komunikace mezi všemi aktéry. Projekt potrvá do roku 2024.

Spread the love

Related posts

Leave a Comment