Public relations v on-line komunikaci

Public relation (PR) se na internetu používá podobně jako bannerová reklama k budování značky nebo povědomí o firmě. Informování o novinkách a zajímavostech, patří k nejúčinnější formě, jak na sebe upozornit a zároveň nepůsobit jako reklama. Firma tak na internetu zanechává stopy, které se významně projeví jak v lepších pozicích ve výsledcích hledání, tak vyšším zájmem potencionálních zákazníků. Tyto zprávy se obvykle nachází na zpravodajských portálech, které jsou řazeny do jednotlivých kategorií nebo na oborových webech.

Jak postupovat při tvorbě PR článků?

Při tvorbě PR článků je třeba zvažovat vhodné téma, správné načasování, výběr zpravodajských portálů a vyhodnocení účinnosti. Účinnost PR článku lze měřit pouze počtem návštěv na základě odkazu ve zprávě. Samotné budování značky je dlouhodobá záležitost. PR články má na starosti zkušený copywriter.

Podle V. Janoucha „Z hlediska marketingové komunikace má zpráva význam v tom, že se snažíte na něco upozornit.“  Tyto zprávy neboli PR články mají přilákat pozornost potencionálních zákazníků.

 

On-line komunikace

On-line komunikace patří k novým formám marketingu, kde hlavní médium představuje internet a který je pro mou práci nejdůležitějším prvkem celého návrhu marketingové komunikace.

„Marketing na internetu, neboli on-line marketing, je kvalitativně nová forma marketingu, která může být charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, službami nebo zbožím pomocí internetu.“

Další citaci jsem si vybral od Freye: „Úspěch v on-line reklamě je založen na chápání internetu jako komunikačního média a na využití jeho odlišností od televize, rozhlasu nebo tiskových médií. Uživatelé internetu chtějí mít daleko větší kontrolu a chtějí sami rozhodovat o tom, co budou poznávat.“

Co je tedy internetové reklama?

V praxi znamená reklama na internetu například zvyšování návštěvnosti webových stránek, budování povědomí o značce či prodej produktů. Stejně jako u klasické reklamy je zde rozdíl cílů pro B2B a B2C zákazníky neboli business to business a business to customer. Základem je však webová stránka, kterou se firma prezentuje a co nabízí. Webová stránka je dokument s informacemi, který je on-line dostupný pro všechny uživatelé, kteří jsou k internetu připojeni. Vzhledem k tomu, že naše společnost se nachází v informačním věku, který stojí na základech počítačů a internetu, tak je on-line komunikaci či internetový marketing důležitý.

 

 

Spread the love
  • 620
    Shares

Related posts

Leave a Comment