Projekty, které vám přinesou nové zaměstnance

Nezaměstnanost se již poměrně dlouhou dobu pohybuje na velmi nízkých číslech, což dostává do zoufalé situace celou řadu společností, které potřebují pracovní síly, nemají je ale kde vzít.

Částečné řešení panující situace představují různé aktuální vládní projekty, jež cílí na získávání pracovníků ze zahraničí.

Režim Ukrajina

Již v roce 2016 byl spuštěn Režim Ukrajina. Zařazení do něho dovoluje uchazečům získat termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátě ČR ve Lvově, v případě hromadných žádostí potom na zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě.

Projekt Ukrajina je určen pouze pro přímé zaměstnavatele, kteří působí v ČR v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru. Musí zaměstnávat nejméně šest zaměstnanců a nejsou schopni dané místo dlouhodobě obsadit z českých zdrojů.

Je samozřejmé, že pracovní pozice, na kterou je žádáno pracovní povolení pro Ukrajince, musí být v souladu s předmětem činnosti zaměstnavatele.

Režim Filipíny

Režim Filipíny byl schválen roku 2018, přičemž nabízí přednostní podání žádosti o zaměstnanecké karty pro kvalifikované zaměstnance z této asijské země. Roční kvóta je stanovena na 1000 žádostí, jež jsou rovnoměrně rozloženy do různých měsíců, a je nepřekročitelná.

Vyhodnocování žádostí potenciálních zaměstnavatelů má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a na zařazení do tohoto zvláštního režimu neexistuje právní nárok. O podání žádosti na velvyslanectví ČR v hlavním městě Filipín Manile je každý žadatel informován svým zaměstnavatelem, který mu sdělí termín podání žádosti.

Samotný žadatel velvyslanectví nekontaktuje. Termín i pořadí žadatelů nelze nijak měnit, přičemž nevyužitý termín propadne.

Režim Mongolsko

Režim Mongolsko je určen pro zaměstnance z tohoto státu, kteří mají kvalifikaci zaměstnání podle CZ-ISCO v hlavních třídách 4-8 (skladníci, montéři, svářeči, švadleny aj.). Roční kvóta je 1000 žádostí, což vychází na 84 měsíčně. Nelze ji překročit.

Vláda ČR přijetím tohoto režimu roku 2018 reagovala na značný zájem řady zaměstnavatelů z České republiky o mongolské pracovníky, když současně je zaznamenána i mimořádně vysoká poptávka občanů Mongolska po práci u nás.

Režim dovoluje podat žádost bez registrace na Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru. Podobně jako v případě Filipín rozhoduje o zařazení do Režimu Mongolsko Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, na jehož stránkách jsou umístěny bližší informace.

Režim Mongolsko je určený pouze pro přímé zaměstnavatele, kteří působí v České republice alespoň dva roky v oblasti výroby, služeb či veřejném sektoru, mají nejméně 10 zaměstnanců a nedokáží dlouhodobě obsadit volné pracovní místo.

Režim Srbsko

Režim Srbsko byl spuštěn rovněž roku 2018. Jeho roční kapacita je 2000 žádostí o zaměstnanecké karty a stejně jako v případě předešlých nemůže být překročena.

Žádosti o zaměstnaneckou kartu přijímá zastupitelský úřad v Bělehradě, přičemž vždy po naplnění měsíční kapacity je příjem žádostí zastaven, takže na rozdíl od Režimu Ukrajina nedochází k tvorbě sáhodlouhých front.

Žádosti přímých zaměstnavatelů jsou posuzovány podle stejných kritérií jako v případech Režimu Mongolsko a Filipíny.

Pracovní agentury jsou schopny ušetřit čas i peníze

Z výše uvedeného je zřejmé, že zaměstnavatelé by ve svém zájmu měly podávat jen precizně vyhotovené žádosti, aby se vyhnuly případným komplikacím a dlouhým časovým prodlevám.

Řada společností proto využívá služeb pracovních agentur např. IRS Czech, které nejen pomohou s vyřízením žádosti, ale realizují i nábor zaměstnanců v dané lokalitě. Společnost se nemusí o nic starat, a navíc má jistotu toho, že bude ve své žádosti uspokojena.

Spread the love
  • 620
    Shares

Related posts

Leave a Comment