Jste připraveni? Víte, koho se EET od 1.3. 2017 týká?

První vlna EET zasáhla v prosinci 2016 ubytovací a stravovací služby. Nyní nás čeká druhá vlna. Od 1. 3. 2017 se do povinné elektrické evidence tržeb zapojí maloobchod a velkoobchod. Co to obnáší a týká se EET i vás? To se dozvíte v článku.

Koho se týká EET a kdo se jí vyhne?

Jak víte, první vlna EET se týká stravovacích a ubytovacích služeb. Ve druhé vlně přichází na řadu maloobchod a velkoobchod. Neznamená to však, že úplně každý podnikatel věnující se uvedeným činnostem si musí pořídit elektronickou pokladnu. Záleží na způsobu, jakým váš zákazník za zboží a služby platí. Povinnost elektronické evidence tržeb se týká určitých typů plateb. Konkrétně jde o platbu v hotovosti, stravenkami a poukazy, šekem či směnkou. Do EET jsou zahrnuty i bezhotovostní příkazy provedené platební kartou a přes platební bránu. Rovněž sem spadá úhrada kauce či jistoty některým z výše uvedených způsobů.

Chcete-li se legálně vyhnout EET, pak musíte přijímat platby z účtu na účet. EET kromě bankovních převodů nezahrnuje také inkaso a ojedinělý příjem. Co ojedinělým příjmem myšleno? Jde o nahodilý nepravidelný příjem, který je blíže popsán v §6 zákona o EET. Na ojedinělé příjmy se nevztahuje daň z příjmů, podléhají srážkové dani nebo podléhají dani ze samostatného základu daně.

Co EET obnáší?

Pokud se vás týká EET, musíte každou platbu hlásit finančnímu úřadu pomocí elektronické pokladny. Finanční úřad vám ihned zašle fiskální identifikační kód, který se vytiskne na účtenku. Tu vydáte zákazníkovi, který si může přes internet ověřit její zaevidování finančním úřadem. Kromě elektronické pokladny lze EET provádět pomocí tabletu či mobilního telefonu. Účtenku můžete zákazníkovi vydat i v elektronické podobě. EET je závislá na internetovém připojení. Pokud dojde k výpadku internetu, tak můžete přechodně evidovat postaru. Do 48 hodin však musíte podat datovou zprávu o vaší tržbě finančnímu úřadu. Nedostatky koncepce EET vychází bohužel najevo až po jejím zavedení. Komplikace zažívají např. některé e-shopy, které dodávají zboží na dobírku.

Co se ještě chystá? Pozor na 3. a 4. vlnu EET!

Elektronická evidence tržeb druhou vlnou neskončila. V plánu jsou ještě další. Třetí vlna EET zahrne svobodná povolání, dopravu a zemědělství. Platit začne od 1.3. 2018. Poslední čtvrtá vlna se má týkat řemesel a výroby. Platit bude od 1.6. 2018.

Spread the love
  • 620
    Shares

Related posts

Leave a Comment