Práce asistentky v 21. století. Trendy, které ovládají nejen tuto pozici

Moderní doba přináší mnoho možností, z nichž řadu mohou využít i call centra, telemarketing nebo asistentka, která zaplnila volnou pracovní pozici ve firmě Extéria. Nyní se už nemusí využívat pouze telefony ke komunikaci se zákazníky, podnikateli, spotřebiteli a klienty. Trendem je takzvaná multichannel komunikace, která umožňuje kontaktovat cílového zákazníka i jinak – například formou e-mailu, textových zpráv, webových chatů nebo mobilních aplikací. Tím však seznam trendů ovlivňujících práci asistentky ani zdaleka nekončí.

Spokojenost zákazníků je nejdůležitější součástí firemní strategie

Sice se říká, že zákazník je vždy na prvním místě, ovšem donedávna to neplatilo pro všechna odvětví. Dlouho trvalo, než se právě toto motto stalo nejdůležitější součástí firemní strategie. Řízení vztahů se zákazníky a jejich následná spokojenost přináší velkou konkurenční výhodu, proto se pozornost call center i telemarketingu upíná tímto směrem. 

Opět by se dalo mluvit o jistém trendu, který se zanedlouho může změnit. Nyní však platí, že zkvalitňování péče o zákazníka je to, co pomůže společnosti získat pevné místo na trhu.

I školení asistentek se mění

Zejména s příchodem nového typu koronaviru se výrazně zrychlila digitalizace. Sice se očekávalo, že nás tento krok nemine, ale nikdo nečekal, že k němu dojde tak brzy a tak rychle. Firmy, včetně call center a telemarketingových společností, musely upnout svou pozornost na řešení vzniklé situace. Jelikož se veškerá obchodní činnost musela přemístit do domácího prostředí, muselo dojít také k přehodnocení aktuální formy školení. 

Upustilo se proto od osobní, prezenční formy školení, naopak se upřednostnilo interaktivní vzdělávání v online formě. Aby bylo školení efektivní, započalo se využívání různých nástrojů a technik či tréninkových scénářů a postupů založených na umělé inteligenci. 

Další trendy, které přineslo 21. století

  • Obnovení SMS marketingu
  • Využívání analýzy dat
  • Call centra se navrací do britského prostředí
Spread the love

Related posts

Leave a Comment