Pozor na úžeh a úpal! Kdy hrozí a co na ně pomáhá?

Léto je obdobím, kdy nám hrozí zdravotní potíže z horka, pobytu na přímém slunci a dehydratace. Nejohroženější skupinu představují malé děti a senioři. Chcete-li se vyvarovat úžehu a úpalu, myslete na prevenci. Vyplatí se rovněž ovládat základy první pomoci, abyste svým blízkým při výskytu zdravotních obtíží pomohli. Nepoznáte rozdíl mezi úžehem a úpalem? Obáváte se, že neumíte poskytnout první pomoc? Připravili jsme pro vás stručný přehled věnovaný typickým letním potížím, jakými jsou úžeh a úpal.

Úžeh hrozí na přímém slunci

Pokud strávíte nějaký čas bez pokrývky hlavy na ostrém přímém slunci, hrozí vám úžeh neboli sluneční úpal. Jde o stav způsobený přehřátím mozku, který se může projevit klidně až po několika hodinách. Často je úžeh spojen s popálením od sluníčka a dochází k němu zpravidla při opalování.

Jak poznat úžeh?

Sluneční úpal čili úžeh je zákeřný stav, k němuž nemusí dojít hned. Obvykle se projeví až po několika hodinách po slunění. Často bývá úžeh spojen i s popálením pokožky od slunce. Vyskytuje se u něj řada příznaků podobných úpalu (např. nevolnost, bolest hlavy, zrychlený tep). Navíc má postižený ztuhlou šíji a zarudlý obličej.

První pomoc při úžehu

Jestliže je postižený vystaven přímému slunci, umístěte ho do stínu. Dávejte mu na hlavu studené obklady. Rovněž osobě s úžehem podávejte chladné nápoje.

Úpal je z horka

Jestliže vás postihne úpal, došlo k přehřátí organismu vlivem nadměrně vysoké okolní teploty přesahující 35°C. Dalšími faktory přispívajícími k úpalu jsou zpravidla pobyt ve stísněném prostoru
a při nadměrné vlhkosti vzduchu.

Jak se projevuje úpal?

U osoby s úpalem se projevují příznaky jako zrychlené dýchání a tep, závrať, nevolnost a bolest hlavy. Rovněž se vyskytuje i zvracení. Tělesná teplota je značně zvýšená. Hrozí rychlé zhoršení stavu, který může přejít až v bezvědomí s křečemi a šok.

První pomoc při úpalu

Neprodleně postiženého úpalem přemístěte do stínu nebo do chladné a dobře větrané místnosti. Postiženého zvolna ochlazujte až na teplotu 38°C. Nesmí však dojít k podchlazení. Postiženému dávejte studené zábaly a podávejte chladné tekutiny.

Vyvarujte se potíží a myslete na prevenci!

Chcete-li se vyhnout úžehu a úpalu, dodržujte následující pravidla. Noste pokrývku hlavy a vyhněte se dlouhému pobytu na ostrém slunci. Venku se zdržujte v době, kdy nejsou nadměrně vysoké teploty. Rovněž pravidelně přijímejte dostatek tekutin.

Spread the love
  • 620
    Shares

Related posts

One Thought to “Pozor na úžeh a úpal! Kdy hrozí a co na ně pomáhá?”

  1. https://onlinepraha.cz/
    […] neobejdete – tedy v případě, kdy se nechcete už po prvním odpoledni stráveném opalováním na sluníčku spálit a citlivou pokožku pak několik dlouhých dní ošetřovat ve […]

Leave a Comment