OSVČ si polepší! Od roku 2018 mají nárok na ošetřovné

Pečujete o nemocného člena rodiny a k tomu ještě podnikáte? Skloubit obojí dohromady není vůbec snadné. Zpravidla to rodině přináší snížení příjmů, protože péče o nemocného zabere mnoho času. Rovněž jde o psychicky a často i fyzicky náročnou aktivitu. Doposud jsou osoby samostatně výdělečně činné oproti zaměstnancům v nevýhodě. Nemají totiž nárok na ošetřovné. Změnu však přinese příští rok, kdy i OSVČ mohou žádat o tuto dávku vyplácenou z nemocenského pojištění. Za jakých okolností ošetřovné jako živnostník dostanete? A jakou částku obdržíte? Vše potřebné se dozvíte v našem článku.

Není ošetřovné jako ošetřovné

Zatím existuje pouze jedna varianta dávky označované jako ošetřovné. Od roku 2018 však bude existovat ve dvou variantách (krátkodobé a dlouhodobé).

Krátkodobé jen pro zaměstnance

Na krátkodobé ošetřovné budou mít nárok pouze zaměstnanci pečující o dítě nebo jinou osobu žijící s ním v domácnosti. Týká se to ale jen těch zaměstnanců, kterým je z příjmu odváděno sociální pojištění. Smůlu mívají osoby pracující na dohodu o provedení práce s příjmem do 10.000 Kč, které pojistné odvádět nemusí. Ty nárok na ošetřovné nemají. Krátkodobé ošetřovné se vyplácí 9 kalendářních dnů. Pokud žije ošetřující zaměstnanec osaměle a pečuje o studující dítě ve věku do 16 let, je dávka vyplácena až 16 kalendářních dní. Výše krátkodobého ošetřovného je stejná jako u dlouhodobé varianty, a to 60 % z denního vyměřovacího základu.

Dlouhodobé i pro OSVČ

V případě dlouhodobého ošetřovného je situace jiná. Na dávku mají nárok jak zaměstnanci, tak OSVČ. Musí však splnit určité podmínky. Zásadní roli hraje dodržení účasti na nemocenském pojištění. U zaměstnanců jde o alespoň 90 kalendářních dnů za poslední 4 měsíce. V případě OSVČ jde minimálně o 3 měsíce účasti na nemocenském pojištění. Podpůrčí doba po kterou je dlouhodobé ošetřovné vypláceno činí maximálně 90 kalendářních dnů. Výše dávky bude 60 % z denního vyměřovacího základu.

Na koho dlouhodobé ošetřovné dostanete?

Pokud se účastníte na nemocenském pojištění alespoň v minimální požadované délce, můžete si o dlouhodobé ošetřovné zažádat na osobu vyžadující dlouhodobou celodenní péči. Nárok na přiznání dávky však máte jen při péči o osoby blízké. Konkrétně se jedná o rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, manžela či manželku, registrovaného partnera či partnerku nebo druha či družku. Dlouhodobé ošetřovné můžete žádat i na péči o příbuzné v tzv. pobočné linii (sourozence, tchána či tchýni, snachu či zetě, neteř či synovce, tetu či strýce). Rovněž lze dlouhodobé ošetřovné dostat i na péči o příbuzné v přímé a pobočné linii vaší manželky či manžela, registrované partnerky či partnera nebo dokonce družky či druha. Podmínkou je, že s vámi osoba vyžadující dlouhodobou péči žije v jedné domácnosti. Kromě příbuzných lze dávku obdržet i na péči o jakoukoliv jinou fyzickou osobu. Musí však s vámi sdílet domácnost.

 

Spread the love

Related posts

Leave a Comment