Operativní nebo finanční leasing? Víte, který se vám víc vyplatí?

Pojem leasing lze definovat jako dlouhodobý pronájem, který je ukončen koupí najaté věci. Nejčastěji se na leasing pořizují automobily, ale lze přes něj pořídit i nemovitost nebo různé stroje a zařízení. Existují tři druhy leasingu (operativní, finanční a méně častý zpětný). Zaměříme se na nejčastější druhy leasingu a povíme si, komu se který z nich více vyplatí.

Definice operativního a finančního leasingu

Operativní leasing označuje případ, kdy je délka pronájmu kratší nežli životnost najaté věci. Po skončení leasingu zůstává najatá věc majetkem leasingové společnosti. Nedochází tedy k odkoupení věci nájemcem.

V případě finančního leasingu je součástí smlouvy předkupní právo. Najatou věc lze po skončení leasingu od leasingové společnosti odkoupit. Pronajímatel převede na nájemce rizika i výnosy spojené s fungováním najaté věci. Doba leasingu tedy kryje dobu životnosti najaté věci.

Operativní nebo finanční leasing? Který zvolit?

Každý druh leasingu má své klady a zápory. Proto je třeba si při rozhodování o výběru vhodného druhu leasingu položit pár otázek: Co potřebujete formou leasingu pořídit? Chcete po skončení leasingu najatou věc odkoupit a vyplatí se to vůbec? Jaké jsou vaše finanční možnosti?

Auto pořiďte na operativní a nemovitost na finanční leasing. Proč?

Nejvýhodnější je pořizovat na operativní leasing věci, které opotřebením značně ztrácí na hodnotě a používáním se výrazně snižuje jejich funkčnost. V úvahu tedy přichází pro fyzické i právnické osoby pořízení automobilu, firmám se přes operativní leasing vyplatí pořizovat výrobní stroje a zařízení spíše spotřebního charakteru.

Pokud jde však o nemovitosti, tak se vyplatí finanční leasing umožňující odkup nájemcem. Nemovitost hodláte užívat i po skončení leasingu, a navíc může časem nabývat na hodnotě. Finanční leasing se také vyplatí při pořizování některých výrobních strojů a zařízení (např. výrobních linek). Odkup najaté věci se vám prostě musí vyplatit, jinak je pro vás výhodnější operativní leasing.

Finanční leasing není zadarmo

Pronajmout si nějakou věc s možností následného odkupu může znít lákavě. Má to však jeden háček. U finančního leasingu musíte zaplatit počáteční akontaci, což u operativního nemusíte. Operativní leasing vás tedy vyjde o něco levněji než ten finanční.

Spread the love
  • 620
    Shares

Related posts

Leave a Comment