Lidská nedbalost stojí za vzniklými požáry. Respektujte zásady používání zábavní pyrotechniky

Sestavené ohňostroje, petardy, dělobuchy, také dýmovnice, prskavky či jiná zábavní pyrotechnika zkrátka k oslavám nového roku patří. Je to jakási tradice, kterou se loučíme se starým rokem a vítáme naopak ten nový, který jistě přinese to, co nám ten předcházející nepřinesl. Bohužel při oslavách nového roku dochází také k velkému množství požárů. Lidé totiž neopatrně zachází se zábavní pyrotechnikou a nerespektují zásady, které stokrát omílají i zkušení hasiči. Dalo by se tedy říct, že za propuknutými požáry na nový rok stojí především lidská nedbalost. 

Pod lidskou nedbalostí si lze představit především zanedbávání bezpečnostních předpisů, dále také nesprávnou obsluhu výrobků, používání otevřeného ohně nebo kouření. Na chvíli se však pozastavme u prvního bodu, a sice u bezpečnostních předpisů. Zmiňme si zásady, které jsou hasiči neustále omílány dokola a které přesto lidé nerespektují, čímž ohrožují nejen sebe, ale také své okolí. 

Zásady používání zábavní pyrotechniky

  • Zábavní pyrotechniku neodpalujeme v případě, že jsme požili alkohol. Osoba opilá nebo podnapilá nemusí vždy odhadnout směr vypouštění pyrotechniky ani vzdálenost od nejbližšího obydlí, aut nebo keřů, které by mohly pod náporem petardy chytnout. 
  • Chráníme se také před zvukovými efekty petard. Petardy jsou totiž nebezpečím nejen z toho důvodu, že způsobují požáry, ale také proto, že mohou způsobit poškození sluchu. 
  • O ohňostroji nebo vypouštění petard vždy informujeme své okolí čili sousedy nebo rodinu. Právě oni mohou mít ve své domácnosti děti nebo zvířata, kterým zábavní pyrotechnika nemusí dělat nejlépe.
  • Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých. Stejně tak s velkými ohňostroji nesmí manipulovat nikdo jiný než způsobilá osoba, která se na ohňostroje zaměřuje. 
  • Se zábavní pyrotechnikou manipulujte jenom na místech, která lze nazvat “volná prostranství”. Jedná se tedy o místa, která jsou vzdálená minimálně sto metrů od nejbližšího obydlí. 
Spread the love
  • 620
    Shares

Related posts

Leave a Comment