Jazyk a řeč aneb proč jsem se stal lingvistou

O jazyk vůbec jsem se začal zajímat od chvíle, kdy jsem zjistil, že se nejedná pouze o orgán, nacházející se v dutině ústní. A tak se Vám, podobně jako mně, může taky stát, že Vás prvotní zájem o jazyk či historii češtiny, přes pomaturitní studium angličtiny, zavede až ke studiu obecné jazykovědy.

Jazyk a řeč

Jazyk. Svalový orgán. Některá zvířata díky němu dokáží rozpoznávat okolní pachy. Další jej využívají k ochlazování těla, jiní díky němu loví. Člověk díky mrštnosti a ohebnosti jazyka vytváří škálu zvuků.

Jsme schopni mluvit a užívat lidskou řeč, která spolu s jazykem tvoří jedinečný a neoddělitelný komplex, přestože každá zastává jinou funkci. Díky systému jazykových znalostí se dokážeme dorozumívat lidskou řečí.

Když se jednou začnete jazykem a řečí zabývat, je těžké s tím přestat. Postupně se seznamujete s velikány našich jazykovědných dějin, jako byli třeba Ferdinand de Saussure nebo Noam Chomsky, s jejich pracemi a názory.

Jazyk jako cesta k jiným národům

Právě přes tyto velikány jsem se dostal až k sociologii jazyka. Začal jsem se zajímat o tvrzení o relativnosti zobrazení světa. Různé společnosti hovořící odlišnými jazyky = různé světy.  

Pro lidský mozek je tato představa těžko představitelná. Některé národy však například znají jen dva druhy barev, jiné nerozlišují či obecně známá věc u Eskymáků, kteří mají pro slovo sníh až 17 různých označení.

Jednoduše řečeno, různé jazyky v sobě nesou prostředí i kulturu svých mluvčích. Zejména z toho důvodu mě jazykověda přivedla k myšlence na jazykové kurzy a učení se jazykům. Chtěl jsem o něco více porozumět sociologickému pojetí jazyka – a tím pádem lidem a odlišným kulturám.

Učení se jazykům

Jak jsem uvedl výše, moje jazykové vzdělávání započalo po střední škole. Pomaturitní studium Brno bylo první štací. Po zdokonalení se v angličtině jsem mohl začít pročítat nejrůznější lingvistické práce z anglosaského prostředí v originálním znění. Zatímco spolužáci po škole běželi vymetat večírky, já jsem usedal do Lužánek s knihou Obecného kurzu lingvistiky. Pro mnohé jsem byl podivín, já však díky mému zájmu po ročním studiu angličtiny nastoupil na vysněnou obecnou jazykovědu.

Osvojování si jazyka

Dnes se specializuji na metody osvojování si jazyka. Setkávám se s dětmi z bilingvního prostředí i s dětmi, které kvůli zanedbané péči rodičů neměli možnost osvojit si ani svůj mateřský jazyk.

Jazyková akvizice je termín, se kterým se setkávám velmi často. Zkoumá učení a osvojování si jazyka u dětí či nerodilých mluvčích. A ani já nepřestal na svém jazykovém vzdělávání pracovat. Jazyková škola v Brně se stala mým druhým domovem.

Velkou výzvou pro mě samotného byl kurz čínštiny, u kterého jsem začal osvojování si jazyka testovat přímo na sobě. Začal jsem studovat různé formy výuky a volil školu podle toho, jaké metody při výuce používá.

Proces učení se novému jazyku se do jisté míry podobá osvojování si mateřského jazyka u malého dítěte. V pokročilejším věku má pak učení se novému jazyku velmi pozitivní vliv na lidský mozek.

Tajemství úspěchu spočívá v opakování, odbourání strachu mluvit a v osvojování si jazyka přirozenou cestou (poslouchat, rozumět, mluvit, číst a psát). Jazyková škola PELICAN vsází na aktivní užívání jazyka v jeho mluvené formě. Mluvili jsme více než v běžných hodinách a právě díky přirozené konverzaci přišly brzo viditelné výsledky. Učení v kurzech bylo zábavné a studenty nadchlo.

Jestliže se rozhodujete, která jazyková škola v Brně bude ta nejlepší, volte PELICANA, který sídlí přímo v centru. A jestli nevíte, co s časem, otevřete knihu Obecného kurzu lingvistiky. Je dost pravděpodobné, že poté v jazyku a řeči najdete stejnou vášeň, jakou jsem při studiu objevil já.

 

 

Spread the love
  • 620
    Shares

Related posts

Leave a Comment