Jak začít podnikat?

Nedostačuje vám v práci mzda a potřebujete si zvýšit příjmy? Kromě hledání druhého zaměstnání můžete začít s podnikáním. Pokud nemáte s podnikáním zkušenosti, hodí se vám pár užitečných rad a tipů do začátku.

Hlavní nebo vedlejší činnost?

Nejprve si dobře promyslete, zda pro vás bude podnikání hlavní nebo vedlejší činností.  Za zvážení stojí zvláště podnikání při zaměstnání, které má jednu velkou výhodu. Půjde-li totiž o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost k hlavnímu pracovnímu poměru, nemusíte odvádět měsíční zálohy na sociální
a zdravotní pojištění. Vůči zdravotní pojišťovně a Okresní správě sociálního zabezpečení máte povinnost každoročního podání Přehledu o příjmech a výdajích. Zdravotní pojišťovně ještě jednorázově doplatíte pojistné, které se vypočte z vašeho skutečného daňového vyměřovacího základu. OSSZ nemusíte sociální pojištění hradit, pokud vaše vedlejší příjmy z podnikání ponížené
o výdaje nepřekročí zákonný limit. Pro rok 2017 jde o částku 67.756,- Kč. Daňové přiznání si podáváte sami. Zvláště v začátcích podnikání se vám vyplatí uplatňovat výdajový paušál. V případě, že vám při podnikání vzniknout vyšší výdaje než lze uplatnit přes paušál, veďte daňovou evidenci a podrobně si zaznamenávejte jak příjmy, tak reálné výdaje.

V čem podnikat?

Zásadní je rovněž volba oboru podnikání, proto si vypracujte podnikatelský plán a seznamte se s potenciální konkurencí. Administrativně nejméně náročné je vyřízení tzv. volné živnosti. Pod tímto názvem se skrývá rozsáhlý seznam činností, k jejichž výkonu nepotřebujete prokazovat odbornou způsobilost a praxi, což je u ostatních živností nezbytné. Vyřízení živnostenského oprávnění vám proto zabere jen minimum času. Jde kupříkladu o činnosti jako zprostředkování obchodu a služeb, fotografické služby, projektování pozemkových úprav či překladatelství. Kompletní seznam najdete v Příloze č. 4 živnostenského zákona. Pokud se budete věnovat podnikání přes internet nebo vykonávat služby přímo u zákazníka doma, nepotřebujete ani zřizovat provozovnu.

Obory podnikání

Přechozí informace mohou působit příliš obecně, předkládáme vám několik konkrétních tipů podnikatelské činnosti. Velmi zajímavou oblast představuje on-line podnikání zahrnující služby jako jsou tvorba webových stránek, webdesign, grafické služby, SEO optimalizace, copywriting, affiliate
a obsahový marketing. Specifickou oblast s vysokým potenciálem představují služby pro domácnosti. V tomto směru si lidé často stěžují např. na nedostatek řemeslníků ochotných vykonávat drobné opravy. Máte-li obchodního ducha, můžete zkusit štěstí jako obchodní zástupce, kterých je na trhu stále nedostatek.

 

Spread the love
  • 620
    Shares

Related posts

Leave a Comment