Jak rozvážně a zodpovědně obchodovat v České republice

Při obchodování na kapitálových trzích v České republice se cítíte dobře s vědomím, že jsou obchodované cenné papíry regulovány pravidly v dobré víře. V České republice je orgánem dohledu nad finančním trhem Česká národní banka (ČNB). ČNB je rovněž orgánem pověřeným řešením problémů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady, která stanovuje rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Dalším závazným nařízením je regulační režim investičního poradenství MIFID2.

Výběr makléře

Váš makléř v České republice usnadní vaše obchodování a musí jít o společnost, které důvěřujete. Chcete se ujistit o tom, že má zvolený makléř tu nejlepší pověst, a že nezůstaly nevysvětleny jakékoliv negativní komentáře. Chcete se ujistit o tom, že je vámi zvolený makléř regulován v České republice k obchodování vámi zamýšlených produktů. Makléř bez dohledu regulačního orgánu vám může nabízet produkty, které nejsou vhodné.

Většina makléřů bude mít nějaký dohled, který souvisí s ČNB. Podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu je Česká národní banka povinna zveřejňovat regulované informace zasílané emitenty kótovaných cenných papírů a dalších povinných subjektů. Česká národní banka poskytuje pravidla používaná k zajištění stability na kapitálových trzích.

Používání řízení rizik

Před tím, než začnete obchodovat, je důležité ujasnit si plán, díky kterému budete moci realizovat silnou obchodní strategii. Jednou z nejlepších technik je použít ukázkový účet k otestování strategie s využitím řízení rizik. Řízení rizik je proces sloužící ke stanovení výše kapitálu, který budete riskovat k dosažení vašich finančních cílů.

Můžete být například ochotni riskovat 100 dolarů k získání 200 nebo 300 dolarů. Možná se budete chtít vyhnout riziku ztráty 100 dolarů k tomu, abyste vydělali pouhých 25 dolarů. Pokud vyděláte 3 dolary za každý riskovaný 1 dolar, možná si budete moci dovolit mít štěstí u pouhých 34% svých transakcí a pořád budete potenciálně vydělávat peníze. Pokud získáte pouze 25% z riskované částky, musíte k pokrytí režie vydělat 75%.

Chcete se ujistit o tom, že máte řízení rizik k dispozici pro celé vaše portfolio, stejně jako pro každou strategii a každý obchod. Vaše obchodování můžete sledovat na iFOREX a využít rad přiděleného analytika. Pokud chcete uplatnit řízení rizik u každého obchodu, chcete mít jistotu, že je před každou transakcí definováno omezení maximální výše ztráty.

Obchodování během likvidních hodin

Chcete se ujistit o tom, že jsou vámi obchodované cenné papíry likvidní během hodin, které máte k obchodování k dispozici. Pokud obchodujete s českými akciemi, budou s největší pravděpodobností nejvíce likvidní v evropském časovém pásmu. Pokud hodláte obchodovat s americkými akciemi, pak jsou nejvíce likvidní během severoamerického časového pásma. Komodity, jako jsou například vzácné kovy, jsou nejaktivnější během evropského časového pásma. Ropa a zemní plyn jsou nejlikvidnější během severoamerického časového pásma.

 

Spread the love
  • 620
    Shares

Related posts

Leave a Comment