Správně zvolený městský mobiliář dokreslí kouzlo města

Urbanistické studie jsou stále v mnoha městech naší republiky tabu. Staví se bez většího plánování a rozvahy a tak se nezřídka kdy stane, že z jinak pěkných měst se v některých částech stávají nevzhledné obytné zóny, kam se noví obyvatelné příliš nehrnou a to i v době všudypřítomné bytové krize. Dlouhodobé plánování a konzultace odborníků je jednou ze zásadních věcí, která může tuto situaci do budoucna změnit, ale i v původní, často nevyhovující zástavbě lze leccos změnit či vylepšit prostřednictvím správně zvoleného městského mobiliáře doplněného o pěknou zeleň. 

I staré sídliště může městský mobiliář a zeleň proměnit v pěkné místo pro život

Ano, někdy stačí skutečně málo. Do volného prostranství zasadit parkové lavičky, doplnit o pár stromů, keřů a záhon levandule či sezónních květů a rázem se i jinak nevlídné místo či zákoutí může změnit v lákavé místo lákající k relaxu a odpočinku. Venkovní městský mobiliář v podobě květináčů, stojanů na kolo a dalšího příslušenství už proměnil mnohá zapomenutá místa v zóny plné života a dětského výskotu.

Dětská hřiště a jejich podoby

I dětská hřiště ve městech i menších obcích zažívají pozoruhodnou obrodu. Již dávno nejsou smutnou vzpomínkou, kterou známe z dětství, kdy se na pár metrech čtverečních tísnilo pár nevzhledných konstrukcí z trubek. Koule, jakási hrazda, to vše doplněné o kluzavku ze sklolaminátu, která v mnoha případech na ocelové konstrukci zcela chyběla. O bezpečnosti herních prvků nemohla být řeč, v dnešním světě by na většině z nich s jistotou visela cedulka: jen na vlastní nebezpečí. To dnešní dětská hřiště jsou o poznání více sofistikovaná a bezpečí dětí je zřejmou prioritou. Dnešní děti si v pracích doplněných o malá či větší hřiště mohou vyzkoušet lanovku, lezecké stěny, vodní mlýnky a mnoho dalších prvků, které rozvíjí dětskou zručnost, ale i fantazii.

To vše dohromady mění naše města postupně k lepšímu a je důkazem toho, že někdy i málo stačí, aby byl život ve městech kvalitnější.

Spread the love

Related posts

Leave a Comment