Rekonstrukce nebo bourání? Kolik co stojí?

Koupili jste nebo zdědili jste nemovitost, která však nevypadá na obyvatelně? V takové chvíli se nabízí dvě možnosti, a sice buď danou nemovitost rekonstruovat, nebo se pustit do demoličních prací. Většina lidí volí rekonstrukci, jelikož si myslí, že bourací a demoliční práce jsou nákladnější a časově náročnější. Přece jenom se s demolicí pojí i likvidace odpadu a odvoz stavební suti, což není nic lehkého. Pokud bychom však měli být objektivní, v mnoha případech se spíše vyplatí nemovitost zbourat než ji zrekonstruovat. 

Pojďme si však prozradit, kolik co stojí. Právě cena je totiž to, podle čeho se vždycky rozhodujeme. 

Kolik stojí demolice?

Cena demoličních prací se vždycky odráží od velikosti dané nemovitosti. Samozřejmě se do ceny musí připočíst i cena za zmiňovaný odvoz suti, o což se také postará firma, která demolici bude provádět. Je to lepší, když se o to postará zkušený odborník. Nemusíte se pracně vozit s odpadem, který by v mnoha sběrných dvorech ani nevzali, jelikož byste překročili povolené množství stavebního odpadu na osobu. 

Kolik stojí rekonstrukce?

V případě rekonstrukce se však musí počítat s lecjakými úpravami. Náklady na rekonstrukci navíc nejsou mnohdy rozhodující. Přece jenom když rekonstruujete starý dům, posléze se může váš pobyt v takovém domě razantně prodražit. Spotřeba energií je výrazně vyšší než v nově postaveném příbytku. 

Během rekonstrukce se musí počítat s opravami krovů, také s výměnou krytiny, se zateplením střechy, také se zateplením podlah. Mnohdy je člověk nucen upravit i dispozice domu, je nucen taktéž investovat do nových omítek nebo do nových rozvodů elektřiny a vody. 

Pro co se tedy rozhodnout?

Každý člověk by si před rozhodnutím měl sednout nad oběma možnostmi a měl by si spočítat, kolik ho co vyjde. Ne vždycky je rekonstrukce výhodnější řešení, stejně tak ne vždycky jsou výhodnější demoliční práce.

Spread the love

Related posts

Leave a Comment