Jazykové vzdělávání 2019: Zájem o jazykové kurzy stále na vzestupu

Že zájem o jazykové kurzy neustále roste, není žádným překvapením. Dnešní generace mladých lidí – studentů i zaměstnanců se bez určité jazykové vybavenosti zkrátka neobejde. A už čerství absolventi středních škol jsou si toho dobře vědomi.

Jelikož se výuka jazyků na základních a středních kolách proti výuce minulých generací moc nezměnila a tedy „nepolepšila“, berou mnohdy studenti své jazykové vzdělávání do svých rukou.

Angličtina nutností, druhý jazyk velkou výhodou

Pomaturitní studium angličtiny, němčiny a dalších jazyků tak v posledních letech změnilo svou pověst. Už se více nejedná o nutnou záchranu studentů, kteří se nedostali na vysokou školu a potřebují „zabít“ rok před svým druhým pokusem u přijímacích zkoušek, ale stalo se plnohodnotným kompromisem mezi studiem na vyšších odborných a vysokých školách.

Někteří studenti se po ročním intenzivním studiu jazyka rozhodnout v jazykovém vzdělávání pokračovat, jiní odjíždí na pracovní pobyty a stáže do zahraničí, další se vrhnou po hlavě do své pracovní kariéry, pro které je s jazykovým certifikátem v ruce mnohem lehčí uspět u pracovního pohovoru.

Zatímco většina studentů se až do nedávna soustředila zejména na perfektní znalost anglického jazyka a kurzy angličtiny byly ve všech jejich formách nejvyhledávanějším jazykem na všech typech jazykových škol, v poslední době přibývá těch studentů, kterým jeden jazyk nestačí.

Na tuto potřebu zareagovala např. Jazyková škola Brno PELICAN, která si je samozřejmostí angličtiny a zvyšující se poptávky na trhu práce po zaměstnancích se znalostí více jazyků dobře vědoma, a studentům v rámci ceny jednoho kurzu nabízí studium druhého jazyka zdarma.

Dle výzkumu z veletrhu ST Alphe Spain 2018 lze očekávat, že i v dalších letech poptávka po cizích jazycích poroste. K samozřejmosti znalosti angličtiny se postupně budou zvyšovat počty studentů navštěvujících kurzy němčiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny. Žádanější v dnešní době jsou taky jazyka asijské, zejména tedy kurzy čínštiny, korejštiny a japonštiny.

Znatelným trendem je taktéž snižující se věk účastníků jazykových, studijních a pracovních stáží v zahraničí. Zatímco v 90. letech vyjížděli za jazykovým vzděláváním především dospělí (nejčastěji šlo o podnikatele), dnes je tato skutečnost zcela opačná. Za jazyky do zahraničí vyjíždí zejména mladiství, kteří si jsou nutností dorozumět se cizím jazykem dobře vědomi.

Jaké trendy jsou ve firemních jazycích?

S rostoucí poptávkou po jazykově zdatných zaměstnancích stoupá taky ochota zaměstnavatelů do nabídky jazykových kurzů pro své zaměstnance investovat. Jazykové kurzy jsou ze strany zaměstnavatelů nabízeny zejména jako benefit, který zaměstnanci často (i když občas nepravidelně) využívají.

I ve firmách je v žebříčku jazyků na prvním místě angličtina (více než 70 % firemních jazykových kurzů v ČR tvoří tento jazyk), a to především v oblasti ICT. Zaměstnanci obvykle nemají problém v angličtině komunikovat, s psanou formou je to však mnohdy horší.

Číslem dva jsou firemní kurzy němčiny. Velký comeback slaví ruština, ale taky již zmíněné asijské jazyky a arabština. Zvyšuje se poptávka taky po kurzech češtiny pro cizince, a to zejména ve větších mezinárodních firmách.

Spread the love

Related posts

Leave a Comment