Co je to dokumentace o zdolávání požáru?

Mít vyřešenou bezpečnost práce a požární ochranu v podniku, to je povinností každého podnikatele či majitele firmy. Pokud není BOZP a PO vyřešené, může být v případě kontroly ze státní správy či hasičů udělena pokuta sahající ne do stovek tisíc korun, ale rovnou do milionů korun. Jen třeba za nezpracování dokumentace o zdolávání požáru hrozí pokuta sahající až do pěti set tisíc korun. Nabízí se proto otázka, máte dokumentaci o zdolávání požáru vypracovanou?

Mnozí lídři firem si myslí, že hasiči jako takoví nemohou udělovat pokuty, ale je to přesně naopak. I oni mohou udělit pokutu, a to třeba ve chvíli, když není zpracovaná zmiňovaná dokumentace o zdolávání požáru. Co to však je? 

Co je to dokumentace o zdolávání požáru?

Pokud hovoříme o dokumentaci o zdolávání požáru, hovoříme o dokumentu či spíše přehledném plánu a návodu, ze kterého školení hasiči hned poznají, jak postupovat při případném zdolávání požáru co nejefektivněji a nejrychleji. Takový dokument je tedy jakýmsi pomocníkem při vypuknutí požáru ve firmě. 

Nabízí se také otázka, co se v takové dokumentaci najde za informace. Dokumentace o zdolávání požárů poskytuje například informace o hořlavosti stavebních konstrukcí či podlaží, také dělí objekt do požárních úseků, kromě toho jsou v ní obsaženy i parametry požárně bezpečnostních zařízení. Dokumentace také sděluje, kde jsou umístěny požární vody nebo vypínače. 

Už máte zpracovanou dokumentaci o zdolávání požáru?

Když jsme se seznámili s tím, co je to dokumentace o zdolávání požáru, je třeba si položit otázku, zdali máte tuto dokumentaci zpracovanou. Pokud ne, obraťte se na firmu PEGASUS Service, která vám pomůže se vším, co s BOZP a PO souvisí. 

Nebuďte na to sami, podnikejte bezpečně a vyvarujte se případným pokutám, které by mohly být uděleny za nevyřešené BOZP a PO.

Spread the love
  • 620
    Shares

Related posts

Leave a Comment