Znáte hlavní metody zpomalování dopravy?

Jsou místa, kde je rychlá doprava celkem nežádoucím jevem. A to jak proto, že je spojena s velkým hlukem, tak i proto, že může být spojena s určitým nebezpečím pro ostatní účastníky silničního provozu. Jak se zpomalení řeší?

Zpomalovací prahy

Hlavně ve městech jich lze najít více než dost. Lidově se toto označení nazývá retardér. Jedná se o vyvýšeninu na vozovce, která řidiče donutí ke zpomalení. Pokud by svou rychlost nesnížil, riskuje to, že přes zpomalovací prahy přejede velmi nešetrně a může si dokonce i poškodit svoje auto. Jde o poměrně efektivní metodu. Na druhu stranu se mohou objevovat i negativní hlasy, které říkají, že z hlediska efektivity nejsou úplně ideální.

Dopravní značky

Jednoduché řešení, které však nemusí být zase až tak efektivní. To proto, že mnoho řidičů přiznává, že rychlost nedodržuje. Sice zpomalí, ale rozhodně ne na takovou úroveň, kterou vyžaduje značka. A to i přesto, že jsou jako doplněk na vozovce nakreslené vodorovné dopravní značky. Bez konkrétního měření rychlosti sice částečně pomohou, ale ne stoprocentně a ne u každého. Mezi nejznámější patří značení, které nutí řidiče zpomalit na:

  • 70 km/h
  • 50 km/h
  • 30 km/h

Někdy mohou být značky doplněny i různými orientačními radary, které mají na řidiče určitý psychologický efekt a tak raději zpomalí o něco více, než měli původně v plánu.

Průjezdní semafory

Velmi moderní řešení, které je kombinováno s výše zmíněným dopravním značením. Značka uvádí maximální povolenou . Daný úsek je vybavený kamerami, které rychlost jednotlivých vozidel měří. Pokud jedou rychleji, tak je předán signál do umístěného semaforu a ten rozsvítí červenou. Řidič tak bude zdržen více, než když pojede konstantní povolenou rychlostí. I zde se dá namítat, že červenou na semaforu může projet. Vzhledem k počtu bodů a pokutě si to však riskne opravdu jenom málokdo.

Spread the love

Related posts

Leave a Comment