Termická analýza slouží ke zkoumání fyzikálních vlastností látek

Výzkumní pracovníci a chemici v současné době stále pracují na vývoji nových materiálů, popřípadě na zdokonalování již objevených látek. Jedním z možných způsobů analýzy fyzikálních vlastností nových i stávajících materiálů je termická analýza, kterou je vhodné provádět u všech oblastí výzkumu a výroby při testování látek. Důležitým předpokladem použití této metody je ovšem změna vlastností sledované látky v závislosti na předem definovaném a kontrolovaném zahřívání či ochlazování.

Kdo termickou analýzu provádí?

Termická analýza je natolik složitou laboratorní činností, že se nedoporučuje její provádění v amatérské laboratoři. Jednak nemáte k dispozici špičkové měřicí přístroje a za druhé budete mít problém s interpretací naměřených hodnot. Relevantní termická analýza je prováděna pouze specializovanými laboratořemi na špičkových přístrojích od společnosti Mettler-Toledo. Jenom tak je zajištěno dokonalé změření měnících se vlastností látek v závislosti na teplotě.

Jaké jsou používané metody?

Mezi nejpoužívanější způsoby měření patří termická analýza metodou DSC – diferenční skenovací kalorimetrie. Její velkou výhodou je citlivost a možnost predikovat chování měřených látek. I díky tomu je možné detailně sledovat teploty tání, teploty skelného přechodu či kinetiku reakcí. Druhou nejpoužívanější metodou termické analýzy je pak metoda TGA – termogravimetrie. Ta umožňuje sledovat úbytky hmotností sledovaných látek v obrovském teplotním rozsahu, řádově od 20 do 1100 °C. Samozřejmostí je možnost změnit reakční prostředí v měřící cele podle vašich požadavků, aby byla sledovaná látka důkladně prověřena. 

Kdy dostanete výsledky?

Protože je měření vzorků pomocí termické analýzy prováděno moderními přístroji, netrvá nijak dlouho. Jednotlivé látky jsou zkušenými laboranty ihned po doručení do renomované laboratoře otestovány a výsledky vám budou doručeny do 24 hodin. Naměřené hodnoty budou navíc odborně vyhodnoceny, abyste si nemuseli lámat hlavu s tím, co jaké číslo znamená. Kromě toho laboranti ve výstupních zprávách popisují i zjištěné jevy.

Chystáte-li se testovat nové či stávající látky, rozhodně využijte metodu termické analýzy. Její provedení ovšem svěřte renomované laboratoři. 

Spread the love
  • 620
    Shares

Related posts

Leave a Comment