Vedeli ste o tom ako ušetriť aj 40 Eur na nákupe jedného parfumu?

Prečo ľudia používajú pekné vône a parfumy? Aby sa páčili sami sebe a cítili sa sebavedomejšie? Ak by aj toto bol ten dôvod, tak sa za ním skrýva minimálne ešte ďalšia a hlbšia príčina. Možno tá pudovejšia a inštinktívnejšia – potreba nájsť si pre seba toho najvhodnejšieho partnera a partnerku. Veď aj niektoré testy tvrdia, že láska je aj tak len vecou chémie. Pomôcka alebo vášeň? Ak by bola láska len záležitosťou chémie, mohla by to byť na jednej strane veľká výhoda. Mohli by sme si tak zvyšovať pravdepodobnosť nájdenia…

Read More