Štíhlé procesy s Lean Six Sigmou

Stále více rostoucích firme si uvědomuje zátěž neefektivních procesů a rigidního řízení organizace. Rostoucí náklady a úzká hrdla firemních procesů nestraší jen výrobní společnosti, a tak se stále více organizací poohlíží po implementaci štíhlého řízení procesů neboli metody Lean a Six Sigma. Ne každá společnost má vlastní kapacity na to, aby se této aktivitě mohla věnovat, a proto vysílá své pracovníky na školení či si najímá externího profesionálního partnera.

Jedním z nich je i společnost Lean Six Sigma, která, jak už její název napovídá, pomáhá firmám školit jejich pracovníky a metodu implementovat na pracovišti. Kromě toho tito profesionálové podporují i reorganizační snahy firem při vytváření štíhlé organizace. Nejen Lean Six Sigma, ale hlavně automatizace je tím hnacím motorem jak průmyslu 4.0, tak mnohých sdílených center služeb, bank a dalších administrativních institucí. Robotic Process Automation neboli ve zkratce RPA je pak tím důležitým nástrojem, který spojuje mnohé systémy a manuální kroky, aby člověka oprostil od zdlouhavé, monotónní práce a tento čas mu vrátil na aktivity, které přinášejí hodnotu jak pro zákazníka, tak pro samotného zaměstnance. Důležitost tohoto nástroje si uvědomuje i společnost Lean Six Sigma, která má RPA analýzu a implementaci ve svém portfoliu služeb.

Erudice v oblasti štíhlého řízení je pak potvrzena vlastní knihou společnosti, kterou vydala pod názvem Lean Six Sigma – Workbook. Kniha provází čtenáře všemi fázemi metodiky DMAIC a seznámí ho s metodou Lean, obsahuje množství praktických ukázek a příkladů. Jedná se o první vydanou knihu tohoto charakteru v českém jazyce. Množství prodaných kusů z ní pak dělá jednoznačně bestseller v kategorii odborné literatury se zaměřením na management.

Hledání úspor a zeštíhlování je pak jednoznačně budoucností celého obchodu a průmyslu. Společnost, která chce přežít i v budoucnu bude muset jednoznačně lean implementovat a podporovat.

Spread the love

Related posts

Leave a Comment