Průmysl kolejových vozidel a normy, podle nichž se řídí

V poslední době se stále více jezdí vlaky, ať už to jsou osobní vlaky nebo ty vysokorychlostní. Je to hlavně kvůli tomu, že mnozí lidé cestují z domu do přechodného bydliště, jenže díky aktuálním opravám na dálnici se autem nedostaneme například do Prahy tak rychle, jako vlakem. Vlaky jsou tedy hojně využívány. Navíc konkrétně nyní, když je venku letní počasí, se mnoho z nás vydává na nějaké výlety, kam se mnohdy nedá jet jinak, než právě vlakem.

Při cestování tímto dopravním prostředkem si však jen málokdo z nás uvědomuje, jakými zkouškami musel stroj projít. Jsou to jednoznačně zkoušky požární bezpečnosti. Navíc každý vlak musí mít v malíku i protipožární ochranu drážních kolejových vozidel. Jistě taky musí splňovat i nějaké aktuální normy. Vlak jako takový tedy musí projít mnoha laboratořemi, než se dostane na svou kolejní dráhu.

V současné době je jednou z nejlepších společností, která se tímto zabývá, i společnost CZ Testing Institute, která má ve své budově laboratoře opravdu na všechno – nachází se zde laboratoře požární bezpečnosti, dále také laboratoře statických a dynamických zkoušek, dále taky samozřejmě laboratoře spolehlivostních zkoušek a také fyzikálně-chemické laboratoře. Je však nutné podotknout, že v každé laboratoři se dbá na nejrůznější normy, které musí daný vlak splňovat.

O jaké normy se jedná?

Nejčastěji se setkáme s evropskou normou ČSN EN45545, která platí snad pro všechno – dokonce i pro průmyslové hadice v kolejových vozidlech. Zrovna v tomto případě se usiluje hlavně o ochranu všech cestujících a zaměstnanců, kdyby vznikl požár. Tato norma se zaměřuje hlavně na bezpečí při požární a na požární bezpečnost jako takovou. Vozidla musí splňovat zadané požadavky. Ty se vztahují nejen na lokomotivy, ale také na vysokorychlostní i osobní vlaky, dokonce i na tramvaje.

Spread the love
  • 620
    Shares

Related posts

Leave a Comment