Jaké vízum do ČR? Kdo se v tom má vyznat.

Pokud se váš známý či rodinný příslušník ze zemí s vízovou povinností do ČR chystá vstoupit na území českého státu, pak je dobré se orientovat v druzích víz, abyste mu mohli případně poradit, jaké z nich se hodí zrovna v jeho případě.

Též je záhodno mít přehled o tom, jaké dokumenty bude potřebovat a kde má žádost podat. O tomto všem se dozvíte na následujících řádcích.

Krátkodobá (schengenská) víza

Krátkodobé vízum opravňuje danou osobu k pobytu na území České republiky, potažmo k pohybu po schengenském prostoru na dobu nepřesahující 90 dnů. Tato víza se ještě dále dělí na 2 typy.

Prvním z nich je vízum typu „A“, jež slouží pouze pro účely pohybu cizince v tranzitním prostoru některého z českých mezinárodních letišť – týká se však pouze hrstky afrických a asijských státních příslušníků (seznam zemí naleznete zde).

Častější je pak to označované písmenem „C“, které je možné cizinci udělit například za účelem turistiky, zaměstnání, obchodování, školení či v případě, že se chystá zúčastnit sportovní události v ČR.

Žádost o vízum s platností kratší nežli 90 dní se podává na konzulátu ČR v zemi žadatele nebo prostřednictvím vízového centra, přičemž k vyplněnému formuláři s žádostí musí dotyčný doložit pas, fotografii, dokumenty prokazující účel cesty (např. pozvánku) a platné cestovní zdravotní pojištění. Též musí dojít k úhradě poplatku, jehož základní výše činí 80 euro (cca 2000 Kč). 

Dlouhodobá víza

Platnost dlouhodobého víza označovaného písmenem „D“ se pohybuje v rozmezí 90 dnů až 1 roku. Krom pobytu v České republice dále cizince tento vízový štítek udělovaný do cestovního dokladu (pasu) opravňuje k pohybu a krátkodobému nevýdělečnému pobytu v ostatních zemích schengenského prostoru.

Žádost o dlouhodobé vízum do ČR se vyřizuje na zastupitelském úřadě ČR ve státě, jehož je cizinec státním příslušníkem nebo kde má povolení k pobytu. O její případné prodloužení se pak stará Ministerstvo vnitra.

Jaké doklady jsou potřeba dodat k žádosti o dlouhodobé vízum pro cizince?

Žadatel musí krom pasu a samotného vyplněného formuláře doložit ještě dokumenty o účelu pobytu, ubytování, finančních prostředcích a cestovním pojištění. Též musí podstoupit odebrání otisků prstů.

Kategorie sama pro sebe je pak dlouhodobé vízum, jež je vystavováno za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu. To se uděluje pouze na 60 dnů, přičemž během této doby si cizinec musí převzít povolení k pobytu v ČR.

Nejčastěji je udělováno z důvodu sloučení rodiny či zaměstnání na tzv. zaměstnaneckou, potažmo modrou kartu. Forma a podmínky samotné žádosti nicméně zůstávají neměnné.

Využijte služeb agentury, která vízum zařídí za cizince

Rádi byste cizinci, který směřuje do ČR za prací, tento celý časově a administrativně náročný proces zařizování víza usnadnili?

Pak můžete využít služeb pracovní agentury IRS Czech, která všechno zajistí za něj. Výsledkem bude nejenom časová úspora, ale též i to, že žádost bude podána správně a tak, aby se maximalizovaly šance na její schválení, neboť takováto pracovní agentura má celý proces zažitý do nejmenších detailů a ví tedy, co je nezbytně nutné udělat, aby bylo vízum nakonec cizinci uděleno.

Spread the love

Related posts

Leave a Comment