Franšízová historie. Kde se vzal dnes už oblíbený způsob podnikání?

Extéria Market, McDonald’s, KFC a další – víte, co všechny tyto podniky mají společného? I když se mohou lišit obory, ve kterých působí, mluvíme o franšízových firmách, které se rozvíjí a rozšiřují pomocí franchisingu. Jinými slovy poskytují své know-how dál, aby došlo k otevření nových poboček a k získání většího množství zákazníků. Tento způsob podnikání je opravdu oblíbený, a zároveň výhodný pro obě strany. Spokojení jsou jak ti, kteří převezmou otěže podniku, ale také ti, kteří se stále mohou označovat za majitele. Jenže kdy vůbec tato podnikatelská příležitost vznikla?

Franchising už od středověku

Je třeba konstatovat, že franšízové podnikání můžeme rozdělit na dva druhy, a to na moderní a středověké. Ze všeho nejdříve vzniklo logicky to středověké, o kterém se příliš nemluví. Přece jen dnes známe spíš moderní formu a na jinou neupínáme svou pozornost. A není na tom nic špatného. Středověké je však jakýmsi počátkem celého konceptu podnikání.

Za zárodek franšízového podnikání lze označit skutečnost, kdy králové nebo přední církevní představitelé umožnili někomu za poplatek provozovat nějakou konkrétní činnost. Mohli to být cejchové, kteří udělili řemeslníkům povolení k provozování daného řemesla.

Moderní franchising od dvacátého století

Pakliže bychom mluvili o moderním franšízovém podnikání, přesuneme se na přelom devatenáctého a dvacátého století. Právě tehdy se ve Spojených státech amerických poskytla za jistý poplatek licence na fungující společnost zaměřující se na šicí stroje. Najednou se vytvořila nezávislá síť prodejců.

Za další vlnu tohoto konceptu lze označit domu, kdy Henry Ford začal vyrábět finančně dostupné automobily. Nové možnosti cestování rozšířily i odvětví čerpacích stanic nebo motely.

Největší rozmach franšíz se však odstartoval ve chvíli, kdy do světa byznysu vklouzla společnost McDonald’s.

Spread the love

Related posts

Leave a Comment