5 výhod, které s sebou nese náhradní plnění

Pod pojmem náhradní plnění si lze představit jednu z možností, jak splnit povinný podíl zaměstnanců s OZP. Ten se přitom týká všech firem, které zaměstnávají více než 25 osob. Soukromé i státní společnosti a organizace mají tak jako povinnost uloženo zaměstnávat čtyři procenta osob se zdravotním postižením.

Jasné výhody

Abyste splnili zákonem danou povinnost, můžete přímo zaměstnat osoby se zdravotním postižením, nebo zvolit finanční odvod státu. Jako třetí možnost je náhradní plnění. Zde budete osoby se zdravotním postižením podporovat, nikoliv však přímo zaměstnávat. Jaké to s sebou nese výhody?

Splňujete zákon

Když se rozhodnete pro náhradní plnění, jasně splňujete zákonem danou povinnost. Nemusíte se tak bát jakéhokoliv postihu ze strany úřadů. Stále přitom podporujete osoby, které mají zdravotní omezení.

Nejste povinni přímo zaměstnávat OZP

I když se účastníte na tom, abyste OZP podporovali, nejste povinni je přímo ve své firmě zaměstnat. Využíváte tedy jiných programů, které jsou určeny pro rozvoj zaměstnanosti OZP, ve své firmě však speciální nároky na zaměstnání těchto osob nemusíte přímo řešit.

Neplatíte finanční odvody

Tím, že využíváte náhradního plnění, se naprosto vyhnete povinnosti odvádět státu finanční částku, která je daná zákonem.

Využíváte některé služby

Podstata náhradního plnění spočívá v možnosti zakoupit si za své finance přímo některé ze služeb, na kterých se podílejí osoby se zdravotním postižením. Jedná se tak například o odběr podpůrných činností, které obsahují například úklid vašich kancelářských prostor, řešení zabezpečení vašich nemovitostí, nebo office management.

Konkrétní výši náhradního plnění pro vaši firmu si můžete spočítat pomocí speciálních kalkulaček. Zde se dozvíte, v jaké výši je pro vaši firmu možné, aby si našla služby, které spadají do náhradního plnění. Splníte tak zákonem danou povinnost, podpoříte lidi s handicapem, a vyhnete se nutnosti odvádět státu peníze.

Spread the love

Related posts

Leave a Comment